امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه فیزیک

نام: دکتر اصغر اسمعیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك، گرايش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
a.esmaeili@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.esmaeili
شماره تلفن: داخلی 2075
نام: دكتر بهنام محمدي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک، گرایش ذرات بنیادی
گروه آموزشی: فبزیک
be.mohammadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mohammadi
شماره تلفن:
نام: دكتر خسرو مبهوتي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک، گرایش اتمی و ملکولی
گروه آموزشی: فبزیک
kh.mabhouti@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.mabhouti
شماره تلفن:
نام: دكتر مهدي لطفي زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک
گروه آموزشی: فبزیک
m.lotfizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.lotfizadeh
شماره تلفن:
نام: دکتر اکبر عبدی سرای
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی هسته ای - راکتور هسته ای
گروه آموزشی: فبزیک
ak.abdi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=573&Ln=fa
شماره تلفن:
نام: دکتر گلشاد خیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
g.kheiri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.kheiri
شماره تلفن: داخلی

Pages