اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم زیستی کاربردی -آبزیان
شماره تلفن: داخلی 2119
نام: دكتر خسرو مبهوتي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک، گرایش اتمی و ملکولی
شماره تلفن:
نام: دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن: داخلی 2102
نام: دكتر نصرت حيدري
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی فیزیک
شماره تلفن: داخلی 2031
نام: دكتر مهدي لطفي زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک
شماره تلفن:
نام: دكتر سپيده باني سعيد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شيمي فيزيک
شماره تلفن: داخلی 2023
نام: دكتر بهنام محمدي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک، گرایش ذرات بنیادی
شماره تلفن:
نام: دکتر خلیل شهبازپور
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2240

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:93  این هفته:3305  این ماه:16569  امسال:238804