اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دكتر اسفنديار عباس نوين پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - مهندسی زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی 2124
نام: دکتر لیلا کافی احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی معدنی
شماره تلفن: داخلی 2028
نام: دکتر گلشاد خیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک حالت جامد
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر قدرت اله آزادی کهنه شهری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای ﻣﺘﺮوﻳﺪ
شماره تلفن: 2244
نام: خانم دکتر معصومه آهنگری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زمین شناسی - پترولوژی
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر معصومه آهنگری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای استادیار
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: 0
نام: دکتر رحیم نادر علی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي فيزيك، گرايش اتمي و مولكولي
شماره تلفن: داخلی 2083
نام: دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی
شماره تلفن: داخلی 2229
نام: دكتر رامين نيكروز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - ژئوفیزیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی 2236
نام: دکتر خلیل شهبازپور
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2240

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:626  این هفته:8357  این ماه:31079  امسال:231002