اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر مهدی محمودیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی پلیمر
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر ولي گل صنم لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی معدني
شماره تلفن: داخلی 2037
نام: دکتر نسرین شادجو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر اکبر عبدی سرای
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی هسته ای - راکتور هسته ای
گروه آموزشی: فبزیک
شماره تلفن:
نام: دکتر اکرم علیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - تکتونیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی2125
نام: دکتر فاطمه آهور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی تجزیه
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر سمانه تربتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2103
نام: دکتر سمانه تربتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زیست شناسی
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن:
نام: دکتر اصغر زمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر سعید استادباشی کفاشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: 2246

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:631  این هفته:8362  این ماه:31084  امسال:231007