اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر کوروش آقایار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك گرايش نظري
شماره تلفن: داخلی 2076
نام: خانم دکتر منیژه اسد پور قره قشلاق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - پترولوژی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سید علی حسینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی کاربردی
شماره تلفن: داخلی 2026
نام: دکتر اصغر اسمعیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك، گرايش حالت جامد
شماره تلفن: داخلی 2075
نام: دکتر مسعود فرجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک
شماره تلفن: داخلی 2136
نام: دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن: داخلی 2122
نام: دکتر عليرضا دادرس
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی معدنی
شماره تلفن: داخلی 2028
نام: اسماعیل حبیبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی)
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر یوسف رحیم سوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
شماره تلفن: داخلی 2121

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:85  این هفته:3297  این ماه:16561  امسال:238796