اعضای هیات علمی دانشکده

نام: خانم دکتر معصومه آهنگری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زمین شناسی - پترولوژی
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی
شماره تلفن: داخلی 2229
نام: دكتر رامين نيكروز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - ژئوفیزیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی 2236
نام: دکتر مهدی بهیاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تکتونیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم زیستی کاربردی -آبزیان
شماره تلفن: داخلی 2119
نام: دكتر خسرو مبهوتي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک، گرایش اتمی و ملکولی
شماره تلفن:
نام: دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن: داخلی 2102
نام: دكتر نصرت حيدري
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی فیزیک
شماره تلفن: داخلی 2031
نام: دكتر مهدي لطفي زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک
شماره تلفن:
نام: دكتر سپيده باني سعيد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شيمي فيزيک
شماره تلفن: داخلی 2023

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:627  این هفته:8358  این ماه:31080  امسال:231003