امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر سعید استادباشی کفاشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
s.ostadbashi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.ostadbashi
شماره تلفن: 2246
نام: دکتر قدرت اله آزادی کهنه شهری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای ﻣﺘﺮوﻳﺪ
گروه آموزشی: ریاضی
g.azadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.azadi
شماره تلفن: 2244
نام: دکتر معصومه آهنگری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای استادیار
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.ahangari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ahangari
شماره تلفن: 0
نام: دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
s.hosseini@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=217&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی 2102
نام: خانم دکتر منیژه اسد پور قره قشلاق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - پترولوژی
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.asadpour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asadpour
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر خلیل شهبازپور
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
kh.shahbazpoor@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.shahbazpoor
شماره تلفن: داخلی 2240

Pages