اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر گلشاد خیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
g.kheiri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.kheiri
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر اکرم علیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - تکتونیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
ak.alizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ak.alizadeh
شماره تلفن: داخلی2125
نام: دکتر فرین بابائی بالدرلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
f.babaei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.babaei
شماره تلفن: داخلی 2174
نام: دكتر اسفنديار عباس نوين پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - مهندسی زمین شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
e.abbasnovinpour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.abbasnovinpour
شماره تلفن: داخلی 2124
نام: دکتر سعید استادباشی کفاشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
s.ostadbashi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.ostadbashi
شماره تلفن: 2246
نام: دکتر قدرت اله آزادی کهنه شهری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای ﻣﺘﺮوﻳﺪ
گروه آموزشی: ریاضی
g.azadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.azadi
شماره تلفن: 2244
نام: دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
s.hosseini@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hosseini
شماره تلفن: داخلی 2102
نام: دکتر معصومه آهنگری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای استادیار
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.ahangari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ahangari
شماره تلفن: 0
نام: خانم دکتر منیژه اسد پور قره قشلاق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - پترولوژی
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.asadpour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asadpour
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
sh.khezri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khezri
شماره تلفن: داخلی 2122

Pages