اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر پرویز دارانیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جواد شکری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر قاسم مرندی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر غلامحسین غلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آمار
شماره تلفن: داخلی 2243
نام: دکتر اسماعیل نجفی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید پیش بین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر نیما شیخ بیگلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی (ویروس شناسی )
گروه آموزشی: زیست شناسی

n.baygloo@urmia.ac.ir

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر زهرا اوروجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2236
نام: دكتر مهدي لطفي زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک
شماره تلفن:

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:87  این هفته:3299  این ماه:16563  امسال:238798