اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر لطیفه پوراکبر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن: داخلی 2100
نام: دکتر فاطمه رحمانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی
شماره تلفن: داخلی 2117
نام: دکتر منیر مجرد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - پترولوژی
شماره تلفن: داخلی 2129
نام: دکتر محمد تقی احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسي برق
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر علی عابدینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی 2134
نام: دکتر رامین نیکروز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک
شماره تلفن: 2171
نام: دكتر قدرت اله آزادي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای ﻣﺘﺮوﻳﺪ
شماره تلفن: داخلی 2244
نام: دکتر حبیب اذانچیلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای متروید
شماره تلفن: داخلی 2237
نام: دکتر سعید شمس
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2138
نام: دکتر سعید استاد باشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2246

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:92  این هفته:3304  این ماه:16568  امسال:238803