امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر اصغر اسمعیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك، گرايش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
a.esmaeili@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.esmaeili
شماره تلفن: داخلی 2075
نام: دکتر غلامحسین غلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آمار
گروه آموزشی: ریاضی
gh.gholami@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/gh.gholami
شماره تلفن: داخلی 2243
نام: دکتر اسماعیل نجفی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
e.najafi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.najafi
شماره تلفن: داخلی
نام: دكتر بهنام محمدي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک، گرایش ذرات بنیادی
گروه آموزشی: فبزیک
be.mohammadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mohammadi
شماره تلفن:
نام: دكتر خسرو مبهوتي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک، گرایش اتمی و ملکولی
گروه آموزشی: فبزیک
kh.mabhouti@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.mabhouti
شماره تلفن:
نام: دكتر مهدي لطفي زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک
گروه آموزشی: فبزیک
m.lotfizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.lotfizadeh
شماره تلفن:
نام: دکتر اکبر عبدی سرای
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی هسته ای - راکتور هسته ای
گروه آموزشی: فبزیک
ak.abdi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=573&Ln=fa
شماره تلفن:
نام: دکتر سعید پیش بین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
s.pishbin@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.pishbin
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر نیما شیخ بیگلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی (ویروس شناسی )
گروه آموزشی: زیست شناسی
n.baygloo@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.baygloo
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر زهرا اوروجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
z.orouji@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.orouji
شماره تلفن: داخلی 2236

Pages