اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر رضا سزیده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2230
نام: دکتر سعید سهرابی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محسن قاسمی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2247
نام: دکتر علی عابدینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی 2134
نام: دکتر رامین نیکروز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک
شماره تلفن: 2171
نام: دکتر عبد الناصر فضل نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتري زمين شناسي - پترولوژي
گروه آموزشی: زمین شناسی
شماره تلفن: داخلی 2135
نام: دکتر علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شيمی فيزيک ( الکتروشيمی )
شماره تلفن: داخلی 2144
نام: دکتر علی اصغر ثیابقدسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
شماره تلفن: داخلی 2124
نام: دکتر پیمان نجفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2142
نام: دکتر احمد پورستار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2030

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:632  این هفته:8363  این ماه:31085  امسال:231008