اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر رضا سزیده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2230
نام: دکتر محسن قاسمی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2247
نام: دکتر سعید سهرابی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر بهمن رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر پیمان نجفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2142
نام: دکتر علی اصغر ثیابقدسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
شماره تلفن: داخلی 2124
نام: دکتر احمد پورستار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2030
نام: دكتر صمد عليپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - ژئوشيمی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر فرح فرخی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم تشریحی
شماره تلفن: داخلی2101
نام: دكتر حسين پيرخراطي
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی زیست محیطی
شماره تلفن: داخلی 2140

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:86  این هفته:3298  این ماه:16562  امسال:238797