اعضای هیات علمی گروه نانو فناوری

نام: اسماعیل حبیبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی)
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: سجاد کشی پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر مهدی محمودیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی پلیمر
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر نسرین شادجو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر فاطمه آهور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی تجزیه
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر اصغر زمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:107  این هفته:3743  این ماه:14077  امسال:236481