امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

گروه شيمي در سال 1355 با دو نفر هيات علمي موجوديت يافت و كار خود را با تدريس دروس شيمي ساير رشته ها آغاز نمود. در مهر­ 1362 با پذيرش 56 نفر در گرايش دبيري شيمي مقطع كارشناسي عملاً مسئوليت پرورش بخشي از نياز آموزش و پرورش منطقه را به عهده گرفت. با موافقت وزارت از مهر­ 1374 در مقطع كارشناسي گرايش شيمي محض نيز دانشجو پذيرفته شد و از سال 1376 پذيرش دانشجو در رشته دبيري­شيمي متوقف شد و از مهر 1377 در گرايش شيمي­كاربردي مقطع كارشناسي نيز دانشجو پذيرفته شد. از مهر 1376 پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد شيمي آلي شروع و بدنبال آن گرايشهای ، شيمي تجزيه ، شيمي­­ فيزيك ، شيمي­ معدني، شیمی­ کاربردی موفق به اخذ موافقتنامه وزراتخانه گرديد و درحال حاضر در پنج رشته كارشناسي ارشد دانشجوي فارغ التحصيل دارد.

 در مقطع دكتري گروه شيمي اقدام به پذيرش دانشجو نموده و از بهمن 1382 اولين دوره از دانشجويان دكتري شيمي آلي كار خود را شروع كردند و بدنبال آن پذيرش دانشجوی دكتري شيمي­تجزيه صورت پذیرفت. پذيرش دانشجو در مقطع دكتري در ساير گرایشهای شيمي از هدفهاي آتي گروه شيمي مي باشد. گروه شيمي از نظر وسايل و دستگاههاي فيزيكی وشيميایی و در حال حاضر داراي دستگاههاي FT-NMR ، FT-IR ، CHN، جذب اتمي است. كادر فعلي گروه شيمي از شش نفر استاد، شش نفر دانشيار، ده نفر استاديار، يك نفر دانشور و نه نفر كارشناس، يك نفر مسئول دفتر و يك نفر متصدي خدمات تشكيل شده است.

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

 پروفسور دکتر خلیل فرهادی

معاونت گروه

 دکتر احمد پورستار

مسئول دفتر گروه   

 یعقوب ظروف ساز

آدرس پست الکترونیکی گروه شیمی

Chemistry@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632

آقای علی تراشی  مسئول آزمایشگاه a.tarashi@urmia.ac.ir